+48 510 668 012 kontakt@bogatewnetrza.pl
Jak zamawiać

 

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://bogatewnetrza.pl, dokonać wyboru wariantu produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”. – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi
Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Bogate Wnętrza" Ilona Katana Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Bogate Wnętrza" Ilona Katana Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr: (numer zamówienie), zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email
zatytułowanej "Zmiana statusu zamówienia nr (numer zamówienia)", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z "Bogate Wnętrza" Ilona Katana.

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://bogatewnetrza.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Bogate Wnętrza" Ilona Katana Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

Dostępny pod adresem http://bogatewnetrza.pl/ sklep internetowy Bogate Wnętrza został pomyślnie sprawdzony i przestrzega kryteria jakości Trusted Shops, które można pobrać na stronie www.trustedshops.pl.

Powrót >
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
\
Sklep internetowy Shoper.pl